Використання клієнт-серверної архітектури дозволяє підвищити об'єм та ефективність обробки даних, надійність та відмовостійкість систем, розширити спектр використовуваних архітектурних рішень і технологій.