Використання клієнт-серверної архітектури дозволяє підвищити об'єм та ефективність обробки даних, надійність та відмовостійкість систем, розширити спектр використовуваних архітектурних рішень і технологій. Використання 64-х розрядної клієнт-серверної архітектури, частіше всього, є обов'язковим рішеннях в системах корпоративного рівня.