Продукт орієнтований як на невеликі організації, так і на середні та великі підприємства, які мають філії. Від дозволяє суттєво зменшити витрати на автоматизацію роботи невеликої кількості користувачів на місцях. З появою даного продукту клієнт-серверний варіант роботи стає більш доступним для автоматизації невеликих робочих груп і може слугувати альтернативою файловому варіанту розгортанню інформаційних баз. В свою чергу, використання клієнт-серверної архітектури дозволяє підвищити об'єм та ефективність обробки даних, надійність та відмовостійкість систем, розширити спектр використовуваних архітектурних рішень і технологій. Даний продукт можна рекомендувати, наприклад, для автоматизації касового терміналу, де необхідно забезпечити підвищений рівень відмовостійкості, а також невеликого офісу або торгової точки з кількістю робочих місць не більше п'яти.